Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr AC 238
Notyfikowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr NB 3026

Akredytowany Organizator Badań Biegłości Nr PT 014

Nasza działalność

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. powstało w 2022 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie certyfikacji wyrobów, organizacji badań biegłości i usług szkoleniowych w branży budowlanej.

Certyfikacja wyrobów budowlanych

2 obszary:

  • Krajowy
  • Europejski

Organizacja
badań biegłości

4 programy:

  • Mieszanka betonowa i beton
  • Beton w konstrukcjach
  • Kruszywa
  • Grunty

Usługi
szkoleniowe

Związane z branżą budowlaną:

  • otwarte
  • zamknięte

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o.

ma bogate doświadczenie, którego fundamenty sięgają ponad 25 lat funkcjonowania Grupy BARG w Polsce. Związane jest z wyrobami budowlanymi przeznaczonymi do różnych zastosowań i na różnych etapach ich cyklu życia, mając na uwadze badania laboratoryjne, diagnostykę budowli, naprawy konstrukcji czy prace geologiczne.

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. jest odrębnym podmiotem prawnym. Jest niezależną Jednostką Certyfikującą Wyroby i Organizatorem Badań Biegłości.