Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr AC 238

Akredytowany Organizator Badań Biegłości Nr PT 014

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Zakres działalności certyfikacyjnej Jednostki Certyfikującej Wyroby CCB odnosi się do certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych objętych obszarem regulowanym systemami krajowym i europejskim.

Program certyfikacji oraz szczegółowe wykazy krajowych / zharmonizowanych specyfikacji technicznych (wyrobów budowlanych objętych certyfikacją) dostępne są w linkach zamieszczonych poniżej.

Obecnie Jednostka Certyfikująca CCB jest w trakcie procesu akredytacji. Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji jest niezbędna do prowadzenia działalności certyfikacyjnej wyrobów budowlanych w obszarze krajowym i europejskim. Po uzyskaniu akredytacji CCB ubiegać się będzie o notyfikację wymaganą w obszarze europejskim

Obszar krajowy

system 2+

Obszar europejski

system 2+

Proces Certyfikacji

Informacje o certyfikatach

Na życzenie, Jednostka Certyfikująca Wyroby CCB udostępnia informacje o wydanych, zawieszonych, cofniętych, ograniczonych i zakończonych certyfikatach. Napisz do nas na adres mailowy certyfikacja@barg.pl i podaj numer Certyfikatu.