Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr AC 238
Notyfikowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr NB 3026

Akredytowany Organizator Badań Biegłości Nr PT 014

Certyfikacja wyrobów budowlanych

Zakres działalności certyfikacyjnej Jednostki Certyfikującej Wyroby CCB odnosi się do certyfikacji zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych objętych obszarem regulowanym systemami krajowym i europejskim.

Program certyfikacji oraz szczegółowe wykazy krajowych / zharmonizowanych specyfikacji technicznych (wyrobów budowlanych objętych certyfikacją) dostępne są w linkach zamieszczonych poniżej.

Jednostka Certyfikująca CCB posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, niezbędną do prowadzenia działalności certyfikacyjnej wyrobów budowlanych w obszarze krajowym i europejskim. Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. uzyskała notyfikację Komisji Eurpejskiej i pozostałych Państw Członkowskich wymaganą w obszarze europejskim.

Proces Certyfikacji

Informacje o certyfikatach

Na życzenie, Jednostka Certyfikująca Wyroby CCB udostępnia informacje o wydanych, zawieszonych, cofniętych, ograniczonych i zakończonych certyfikatach. Napisz do nas na adres mailowy certyfikacja@barg.pl i podaj numer Certyfikatu.