Badania biegłości PT

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. jest Organizatorem Badań Biegłości PT w zakresie metod badawczych realizowanych w sektorze budowlanym.

Badania biegłości PT stanowią doskonałe narzędzie do weryfikowania kompetencji podmiotów wykonujących badania, zarówno dla samych laboratoriów badawczych, ale również jednostek udzielających uznania, klientów laboratoriów czy innych stron zainteresowanych.

CCB organizuje badania biegłości mieszanki betonowej i betonu, kruszyw, gruntów oraz betonu w konstrukcjach. Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych PT przedstawiają programy poniżej

Programy

PROGRAM

Mieszanka betonowa i beton

  • Program Badania biegłości nr CCB/PT-4.4/B.1
PROGRAM

Grunty

  • Runda III (w przygotowaniu)
PROGRAM

Kruszywa

  • Runda IV (w przygotowaniu)
PROGRAM

Beton w konstrukcjach

  • Ogłoszenie rundy I kwartał 2024