Akredytowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr AC 238
Notyfikowana Jednostka Certyfikująca Wyroby Nr NB 3026

Akredytowany Organizator Badań Biegłości Nr PT 014

Badania biełgości PT

Centrum Certyfikacji BARG Sp. z o.o. jest akredytowanym Organizatorem Badań Biegłości PT w zakresie metod badawczych realizowanych w sektorze budowlanym – Certyfikat Akredytacji Nr PT 014, Zakres Akredytacji Nr PT 014.

Badania biegłości PT stanowią doskonałe narzędzie do weryfikowania kompetencji podmiotów wykonujących badania, zarówno dla samych laboratoriów badawczych, ale również jednostek udzielających uznania, klientów laboratoriów czy innych stron zainteresowanych.

CCB organizuje badania biegłości mieszanki betonowej i betonu, kruszyw, gruntów oraz betonu w konstrukcjach. Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych PT przedstawiają programy poniżej.

Programy

PROGRAM

Mieszanka betonowa i beton / Fresh concrete and hardened concrete

PROGRAM

Grunty

PROGRAM

Kruszywa / Aggregates

PROGRAM

Beton w konstrukcjach

  • Ogłoszenie rundy wkrótce